ДепартаментЧужди езици и култури

ас. Десислава Дуриданова (англ. ез.)

ас. Десислава Дуриданова (англ. ез.)

e-mail: dzareva@nbu.bg

Академична длъжност: асистент
Основни изследователски интереси в областта на: езикознание, лингвистика на текста, културознание, методика на преподаване на английски език, онлайн обучение
Допълнителни изследователски интереси в областта на: умения за междукултурно общуване
Възможности за експертиза в областта на: създаване на курсове и изработване на учебни материали с фокус върху чуждоезиково обучение, развиване на умения за междукултурно общуване, онлайн обучение
Преподавателски интереси в областта на: методика на ЧЕО, онлайн обучение

 

ResearchGate profile Desislava_Zareva Профил в Researchgate.net

Academia.edu Profile Desislava Zareva Профил в Academia.edu

 

Образование:

2015 г. Докторант в НБУ;

2000г. Mlitt (Master of Letters), Магистър по културознание, университета Стратклайд, Глазгоу, Великобритания;

1998 г. MЕd (Master of Education), Магистър преподавател по чужд език (английски), Нов български университет;

1992 г. Магистър по руска филология, Софийски университет.

 

Членство в организации: БАПА – Българска асоциация на преподавателите по английски http://www.beta-iatefl.org/bg/

 

Участие в национални и международни проекти:

2015г. Digital Bridges. Develop Pedagogy for Simulated Practice Learning for Social Workers who Interact with Vulnerable People http://digital-bridges.eu/

2014 г. VIDEOforALL – Digital Video as a basic tool for language learning www.videoforall.eu

2002-2005 г. Civic Education Project (Проект Гражданско Образование), за подпомагане кариерата на млади университетски преподаватели, за реформиране и повишаване на качеството във висшето образование в България.

 

1999-2001 г. Съвместен проект на Британски съвет, България, НБУ, СУ, ПУ и ВТУ за повишаване на квалификацията на университетски преподаватели в областта на културознанието и междукултурното общуване.

 

 

По-важни публикации:

Zareva, D. (2013)Values: Written In The Stars; Promoted By The Media, in “20th ICC Annual Conference “Language, Identity and Culture in Language Education” Conference proceedings, edited volume, ICC the international language associationhttp://www.icc-languages.eu/media/documents/, pp.143-151

 

Zareva, D. (2013) Researching “The Stars” – The Horoscope Page In British And Bulgarian Women’s Magazines, in Вестник ПНИПУ Проблемы языкознания и педагогики, № 8 (50), 2013, ИздательствоПермского национального исследовательского политехнического университета, pp. 195-202

 

Zareva, D. (2013) “Cross-Cultural Analysis Of Horoscopes In British And Bulgarian Women's Magazines”,in “Инновационные процессывисследовательской и образовательной деятельностиТезисы докладов II Международной научной конференции(г. Пермь, 23 апреля 2013 г.), Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета

 

Десислава Зарева (2010) За да знам повече в 8 клас АНГЛИЙСКИ ИНТЕНЗИВНО - част 1 и част 2, Материали и тестове за самоподготовка, София: PONS България.

 

Десислава Зарева (2010) За да знам повече в 9 клас АНГЛИЙСКИ ИНТЕНЗИВНО Материали и тестове за самоподготовка, София: PONS България

 

Десислава Зарева (2010) За да знам повече в 10клас АНГЛИЙСКИ ИНТЕНЗИВНО Материали и тестове за самоподготовка,София: PONS България

 

Зарева, Д. (2009) Успех на изпита след 8. клас , английски език, ПОНС България, ISBN: 9789543440955

 

Zareva, D., Boyadzhieva, E. (2008) Using “rubbish” and “leftovers” in ELT classroom – enticing speaking and creative writing, in “ Bulgarian English Teachers’ Association Conference Proceedings, 2005, 2006, 2007”, ISSN 1311 7351

 

Zareva, D., Bali, S. (2008), Words don’t come easy…but should we really enjoy the silence, в “ Bulgarian English Teachers’ Association Conference Proceedings, 2005, 2006, 2007”, ISSN 1311 7351

 

Byram, M., Botsmanova, M., Gagarova, S., Georgieva, I., Georgieva, V., Davcheva, L., Zareva, D., Karastateva, V., Katsarska, M., Madjarova, T., Markova, D., Stefanova, D., Fay, R., Filipova, F., Harakchiiska, T., Tsvetkova, N., Yakimova, T. (2006) Frameworks for analysis of marginalisation practices anddiscriminatory attitudes in learning materials. Evaluation model for the potential of learning materials in Bulgaria to fulfill theobjectives of intercultural education, Sofia: Zebra Publishing House

 

Зарева. Д. (2004) “The Intercultural Aspects In Two Teacher Training Programs At New Bulgarian University” , в “Език, Литература, Култура”, Юбилеен сборник на Департамент Приложна лингвистика, София: НБУ

 

Zareva D. (2004) ‘The Role Of Headway Elementary For Developing Bulgarian Learners’intercultural Competence’, in BETA Conference proceedings 1999 – 2004 (Collection), Sofia : BETA

 

Zareva, D. (2004) “Intercultural Studies For A Multicultural World” in Murray N. & Thorne T. (ed) (2004) Multicultural Perspectives on English Language and Literature, Tallinn and London: Tallinn Pedagogical University & King’s College London

 

 

Обществена дейност:

2003 – 2006 Председател на Управителния съвет на Консултативен център за анти-дискриминационна оценка на учебни материали в България.

 

2002-2006 Секретар на асоциацията на преподавателите по английски език в България.