facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Щатни

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

гл. ас. д-р Мария Спасова

гл. ас. д-р Мария Спасова

гл. ас. д-р Станислав Богданов

гл. ас. д-р Станислав Богданов

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

гл. ас. Анелия Ламбова

гл. ас. Анелия Ламбова

гл. ас. Станимир Мичев

гл. ас. Станимир Мичев

ас. д-р Лъчезар Африканов

ас. д-р Лъчезар Африканов

ас. Марина Христова

ас. Марина Христова

ас. Мария Василева

ас. Мария Василева

ас. Мария Ладовинска

ас. Мария Ладовинска

ас. Петя Петкова - Сталева

ас. Петя Петкова - Сталева

ас. Росен Велчев

ас. Росен Велчев