facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

TRAD NBU 2020 Трета школа по превод

2020-02-6-7-prevod-04_959x399_pad_478b24840a

школа по превод

       

TRAD NBU 2020 (Трета школа по превод)

 

Третата школа по превод е проведена на 7-8 февруари 2020 г. с работни езици английски, френски, немски, испански и италиански. Участват 39 студенти, докторанти и преподаватели от Нов български университет, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Великотърновския университет  „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Лектори на TRAD NBU 2020 са преподавателите от НБУ доц. д-р Елена Тарашева, специалист по анализ на дискурса (медии) и математическа лингвистика, с доклад на тема „Превод за медиите – проблеми и решения“ и Галина Величкова – преподавател в НБУ по превод, с доклад „Преводът като канибализъм – ролята на преводача в претворяването на литературния текст“. Сформирана е и обща работна група на тема „Локализация и превод“ с водещ преподавателят от НБУ д-р Станислав Богданов – специалист в областта на електронните дидактически материали.

 

За допълнителна информация: https://projects.nbu.bg/projects_inner.asp?pid=1276