facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

TRAD NBU 2018 Втора лятна школа по превод

TRAD NBU 2018 (Втора лятна школа по превод)

 

Втората лятна школа по превод е проведена на 17-18 септември 2018 г. с работни езици английски, немски, испански, италиански и руски, и преминава под надслов „Превод на специализирана литература“. Участват 36 студенти, докторанти и преподаватели от Нов български университет, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, университета „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Великотърновския университет  „Св. св. Кирил и Методий“.

 

В TRAD NBU 2018 участват като лектори университетски преподаватели от България и чужбина, и преводачи с дългогодишна практика: доц. д-р Мария Степанова  – специалист в областта на превода от Института по хуманитарни науки към Политехническия университет „Петър Велики“ в Санкт Петербург, и доц. д-р Борис Наймушин – преподавател в НБУ, специалист в областта на превода и преводач, с общ доклад на тема „Психологическа подготовка на устния преводач“; Йорг Шенк – ръководител на отдел „Наука“ и отдел „Преводаческа дейност“ в посолството на Германия в България и преводач, с доклад „Из практиката на преводача“ и проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова – преподавател в НБУ, учен-германист и преводач,  с доклад „Евфемизмите в специализирания текст“.

 

За допълнителна информация: https://projects.nbu.bg/projects_inner.asp?pid=1053

 

Прикачени файлове