facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Студенти - дипломиране

Дипломирането на студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми на департамента се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно схемата на програмата.

Стартиране на процедурата по дипломиране става с подаване на заявление до директора на програмния съвет към департамента.

Защитата на дипломните тези и държавния изпит се провеждат по предварително посочен график на държавни изпити в Департамент „Чужди езици и култури“ от комисии, включващи преподаватели от департамента.

Резултатите от дипломирането се обявяват на студентите в деня на провеждане на защитата на дипломните тези и държавния изпит.

 

Забележки:

- Подаване на документи и консултации – при секретар-специалист.

- Такса за явяване на защита:

чрез бакалавърска теза – 100 лв.

чрез магистърска теза - 150 лв.

Таксата се заплаща до 10 дни преди датата на защитата в касата на университета или по банков път.

 

Секретар - специалист:

Нели Харалампиева корпус 2, офис 201 тел: 02/8110 371; в. 22011 email: nharalampieva@nbu.bg

Прикачени файлове