facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

TRAD NBU 2017 Първа лятна школа по превод

TRAD NBU 2017 (Първа лятна школа по превод)

 

Първата лятна школа по превод е проведена на 25-26 септември 2017 г. с работни езици немски, испански, италиански, френски и английски. Школата може да се разглежда като продължение на състоялото се през септември 2016 г. Лятно училище в рамките на проект по CEEPUS TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation.

 

Темата е „Преводът като вид комуникация“ и участниците в нея са 42 студенти, докторанти и преподаватели от Нов български университет, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и УНСС.

 

В TRAD NBU 2017 участват като лектори университетски преподаватели, активни преводачи и членове на Съюза на преводачите в България: проф. д.ф.н. Ана Димова – учен-германист и преводач, с доклад на тема „Преводът като интеркултурна комуникация: чуждото и родното при превода“; проф. д-р Борис Парашкевов – езиковед-германист и преводач, с доклад „Превод на текстове, съдържащи регионалнизми или диалектизми“; доц. д-р Дария Карапеткова – италианист, специалист по теория на превода и преводач, с доклад „Практически ползи от теорията на превода“ и доц. д-р Анушка Леви – преподавател в НБУ, испанист, специалист по теория на превода и преводач, с доклад „Ролята на преводача като придружител на делегации“.

 

За допълнителна информация: https://projects.nbu.bg/projects_inner.asp?pid=882

Прикачени файлове