facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Валентина Славова

преп. Валентина СлавоваДепартамент: Чужди езици и култури

Телефон: -

E-mail: valslavova@nbu.bg

Приемно време: Електронна поща: valslavova@nbu.bg Viber: 08979608 ОнлайнПрофесионална автобиография:

Валентина Славова е преподавател по практически испански език.
Завършва специалност Приложна лингвистика - Испански и Френски, магистър преводач и филолог със специализация по бизнес администрация във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 1997.
Работила е като преводач на свободна практика и е преподавала испански език и превод във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” (1998 – 2004 г.) и в НБУ като хоноруван преподавател (2005 - 2007 г.).
От 2007 г. е щатен преподавател в НБУ. Води курсове по „Практически испански език“, „Техники на писмения превод“, „Превод на административно-правни документи“, „Специализиран писмен превод” и др. в бакалавърска програма „Испанистика“.
Научните ? интереси са в областта на теорията и практиката на превода.


Публикации: