facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Магдалена Божкова

преп. Магдалена БожковаДепартамент: Чужди езици и култури

Телефон: -

E-mail: mbojkova@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 11:00-13:00 117 I Корпус,Сряда 13:00-14:30 117 I Корпус,Сряда 16:30-17:00 117 I Корпус,Петък 13:00-15:00 117 I КорпусПрофесионална автобиография:

Образование:

2002-2004 СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по класически и нови филологии, магистърска програма “Франкофонски изследвания”, дипломна работа в направление нова френска литература на тема "Субективното време и смъртта в романите на Милан Кундера и Клод Мориак"

1998-2002 СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по класически и нови филологии, специалност “Френска филология”

Професионална дейност:

от 2007 - Щатен преподавател по френски език Нов български университет

от 2019 – преподавател по френски език във Френски институт в България

Допълнителен преподавателски опит - преподавател по френски език в Брюксел, Белгия (2017-2018), преподавател по български език и литература и човекът и обществото - Български образователен и културен център “Св. Климент Охридски”, Вашингтон, САЩ (2016-2017)

2003 - 2007 - преводач и асистент режисьор на филми на френския режисьор Франк Дейрис

Сертификати, конференции, проекти :

Гонкур България - ръководител на екипа на НБУ (от 2019г.)
Участия в Школата по превод на ДП "Чужди езици и култури"
Участие в организацията и комисии по оценяване на конкурси по превод за студенти и ученици, организирани от преподавателите на ДП "Чужди езици и култури" и провеждани в НБУ
Молиер без граници „В диалог с Молиер“
“Studens ludens" – Мотивиране чрез игри” Доклад в Рамките на зимна школа “Мотивирани преподаватели – мотивирани студенти” Департамент “Англицистика” НБУ
“Рефлективна практика: Да се учим преподавайки” Център за обучителни ресурси НБУ и др.


Област на интереси: чуждоезиково обучение на възрастни, френска литература и култура
Публикации: