facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

ЗНАНИЕТО Е СИЛА

ЗНАНИЕТО Е СИЛА

Сборници

Доц.  д-р Нели Николова Раданова  е преподавател  в Нов български университет. Завършила е специалност „Италианска филология“  в СУ „Св. Климент Охридски“, където преподава от 1974 до 2007 г. През 1985 г. защитава докторска дисертация на тема  „Кондиционалът в съвременния литературен италиански език“, а през 2003 г. е избрана за доцент. От 2007 г. доц. Раданова е преподавател в Нов български университет,  в специалност „Италианистика“. От 2012 до 2014 г. ръководи департамент „Романистика и германистика“. Била е лектор по български език и култура  в Римския университет „Ла Сапиенца“,  както и гост-преподавател университета „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие.  Изнасяла  е многократно лекции по проблеми на италианското и славянското езикознание в университетите в Рим, Пиза, Пескара, Падуа и Палермо.  Изследванията й са в областта на глаголната система на италианския език,  в които в съпоставителен план разглежда проблеми на аспектуалността и модалността в италианския, българския и руския език.  Доц. Раданова развива активна преводаческа дейност, като е превела значими  изследвания в областта  на историята и етнологията от български на италиански език. Сред преводите й от италиански на български език са автори като У. Еко, М. Агус, както и множество либрета на опери на Верди и Пучино.

Сборникът „Знанието е сила“ е посветен на  65-годешния юбилей на  доц. д-р Нели Раданова и включва статии на преподаватели от Нов  български университет, СУ „Св. Климент Охридски“,  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, „Константин философ“ – Нитра, Словакия, университета в Риека, Хърватия, Тракийския университет в Стара Загора. Включените в сборника статии  са в областта на езикознанието,  теорията на превода,   литературата и обучението по съвременни езици. Техните автори са както утвърдени учени и преподаватели, така и докторанти, които правят първите си  стъпки в изследователската област.