facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

ВРЕМЕНАТА ОТЛИТАТ, НАПИСАНОТО ОСТАВА!

ВРЕМЕНАТА ОТЛИТАТ, НАПИСАНОТО ОСТАВА!

Романистика и германистика

Сборници

Доц. д-р Ани Леви е сред най-изявените български испанисти, а дейността й е позната далеч извън пределите на родната ни страна. Благодарение на всеотдайната си преподавателска дейност тя съумява да възпита – в буквалния и в преносния смисъл – цели поколения  испанисти, на които успява  да внуши собствената си любов към испански език и култура.

 От 2004г. до днес доц. д-р Ани Леви е преподавател в Департамент „Чужди езици и литература“ (днес Департамент  „Романистика и германистика“) в Нов български университет, където е титуляр на  редица дисциплини в областта  на теорията на превода и испаноамериканската литература. Увод в общата теория на превода (от 1997г. до днес); Обща теория на превода (от 1994г. до днес); Спецкурсове по превод (от 1995г. до днес); Испаноамериканска литература (от 1995г. до днес); Фразеология (1996г.); Симултанен превод (от 1996г. до днес); Лексикология (от 2002г. до днес); История на превода ( от 2008г. до днес).