facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

В началото бе словото....

1-001_184x250_fit_478b24840a

В началото бе словото....

Сборници

Проф. Мария Китова-Василева е сред най-изтъкнатите съвременни представители на испанистиката в България. Започнала своята научна кариера като преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, от 2004 г. насам тя работи в НБУ, Департамент „Романистика  и германистика“ . Целия си професионален път проф. Китова посвещава на научноизследователската работа в областта на езика и езикознанието: общо, индоевропейско, испанско.  Чела е лекции в много университети  в България и в чужбина, водила е теоретични курсове по морфосинтаксис на  съвременния испански език, историческа граматика на испански език, съпоставителна  граматика на романските езици и др. Автор е на редица монографии, студии, статии, учебници и учебни  помагала за нуждите на обучението по специалността  Испанистика.  Голяма част от научната й продукция е издадена  и в чужбина. Проф. Мария Китова-Василева е член на няколко асоциации, български и  международни, свързани  с  дейността на испанистите и на преподавателите по испански език.

Нов български университет подготви това юбилейно издание в чест на 65-годишнината на проф. Мария Китова-Василева  в знак на признателност за забележителната й преподавателска дейност  и за всеотдайния и труд в името на науката.
Сборникът „В началото бе словото…“ включва научните постижения на 43 автори,  преподаватели от различни висши учебни заведения у нас и в чужбина. Повече от тях са утвърдени учени, чиято известност  далеч надхвърля границите на България.  Особено място сред лингвистичните изследвания заемат статиите на шестима изтъкнати езиковеди от чужбина, представители на испаноезичния свят,  които най-любезно се отзоваха на поканата за участие и изпратиха оригинален подарък  на своята колежка и приятелка Мария Китова-Василева. Впечатлява и активното участие на млади учени, докторанти на самостоятелна подготовка – доказателство за създаването на ново поколение от изследователи на съвременната филологическа наука.