facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език Работна тетрадка 1

uprazhneniaweb_184x250_fit_478b24840a

Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език Работна тетрадка 1

Христина Янисова. Издателство на Нов български университет, София, 2005 г.

Научни и учебни издания

“Работна тетрадка 1. Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език” е едно необходимо помагало, което цели да допълни и обогати основния курс по новогръцки език за начинаещи. Тук се разработва тематичният (лексикалният) и граматическият материал, включен в 1-15 урок на учебника. В тази си част курсът обхваща основите на граматическата структура на новогръцкия език и дава необходимата лексика за постигане на начална степен на владеене на езика.
 
Съдържанието, съобразено с общата европейска рамка на Съвета на Европа   за   владеене   на   чужди   езици,   отговаря на   лексикалния и граматическия минимум за ниво А1, А2. Помагалото е замислено като автономна първа част от една поредица тетрадки за упражнения за следващите нива на владеене на новогръцки език.
 
Предложените материали са разработени на базата на съвременните методи за изучаване на чужди езици, на опита в преподаването на гръцки език както в българските учебни заведения, така и в гръцки университети, които предлагат изучаването на гръцки език като чужд.
“Работна тетрадка 1. Упражнения по практическа граматика на новогръцкия език” включва и примерни тестове за проверка на придобитите знания и умения (с отговори за правилно решение), които дават възможност на изучаващия новогръцки език да провери и оцени сам своите постижения. Ето защо учебното помагало може да служи и като средство за самостоятелна подготовка при изучаване на новогръцкия език.
 
Цитираната библиография предлага допълнителни източници за по-задълбочено изследване на разглежданите граматически проблеми.
 
Учебното помагало е осъществено благодарение на ентусиазма на автора, подкрепата на екипа от преподаватели по новогръцки език в Нов български университет и особените усилия на проф. д-р Стойна Пороманска за популяризиране на новогръцкия език и съвременната гръцка култура.