facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Семинар "Европейски образователен проект MULTEMO"

Семинар "Европейски образователен проект MULTEMO"

Изследвания

Семинар "Европейският образователен проект MULTEMO – развиване на генеративна езикова компетентност у изучаващите чужд език за професионални цели в условията на многоезичие и глобализация", лектор: доц. д-р Галя Матева, водещ: доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева, 12.01.2012 г., НБУ

 

Прикачени файлове