facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Педагогическо портфолио

portfolio_184x250_fit_478b24840a

Педагогическо портфолио

Кратко описание от д-р Светлана Димитрова и Светлана Ташевска Редактори: Брайън Гей и д-р Павлина Стефанова

Научни и учебни издания

Разработено в духа на общоевропейските препоръки за повишаване качеството на педагогическата подготовка на бъдещите учители по чужд език, Педагогическото портфолио, издадено от Нов български университет през 2005 г., намира приложение в преподавателския профил на всички бакалавърски и магистърски програми към департамент “Чужди езици и литератури”.
 
Информацията в него е представена паралелно на български и английски език, което улеснява използването му от преподавателите и студентите по всички предлагани езици в програмите и води до въвеждане на единни и измерими стандарти на работа и оценяване.
 
Помагалото има за цел да улесни процеса на развиване и усъвършенстване на професионалните знания и умения на бъдещите учители по чужд език, като им предостави възможност за редовно отчитане и осмисляне на опита по време на обучението в университета и при педагогическия стаж в училище, а също и като свърже теоретичните елементи на подготовката и педагогическата практика.
 
Педагогическото портфолио предоставя едновременно една успешна стратегия за учене и надежден метод за диагностициране на придобитата професионална компетентност от бъдещите специалисти по чуждоезиково обучение. То прави младите хора по-уверени в своя професионален избор и способни да управляват своето развитие и кариера и след приключване на академичната програма за квалификация, а стандартизираното онагледяване на тяхната професионална биография и опит ги прави по мобилни като специалисти не само в рамките на обединена Европа, но и в света.