facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Годишник на департамента – 2005 г. “Език, литература, култура”

2005_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамента – 2005 г. “Език, литература, култура”

т. VІ, НБУ, 2005

Годишници

Съдържание:

 
Раздел “Език”
1. Анелия Бръмбарова. Анализ на текста на приказката на суперструктурно равнище. За заглавието и връзката му с въведението
2. Диана Янкова. Темо-ремна организация на законодателната разпоредба.
3. Дора Благова. Създаване на електронен корпус с оглед изследване на еквивалентността при превод.
4. Ели Бояджиева. Structural Principles of Genitive Case assignment in Slavic languages \within the NP domain
5. Мария Грозева. Текстовият вид “академична лекция” в българския език (опит за дефиниция)
6. Мария Китова – Василева. Particularidades semántico-funcionales de las cláusulas |mandar + infinitivo| en el Poema de Fernán González
7. Свилена Михайлова. El imperativo: status y formatos de expression
8. Цветилена Кръстева. От-странеността като модална стойност в темпоралната система на индикатива в съвременния френски език

 
Раздел “Литература”
1. Андрей Андреев. Ruth Rendell’s Tales of Gothic: the Psychological Thrillers
2. Даниела Александрова. La aggression en dos novellas picarescas: Lazarillo de Tormes y La ingeniosa Elena
3. Петя Петкова – Сталева. Диалогичност на повествованието: новелите на Матео Банделло (ХVІ в.)
4. Венета Сиракова. Генезисът на илюзорната идентичност в стихотворението на “Песен за бездетната жена” на Дулсе Мария Лойнас
5. Христина Янисова. “Моето пътуване”: пътят на Психарис към новогръцкия език

 
Раздел “Методика”
1. Велка Харизанова. Lernerorientierte Spracharbeit oder Projectarbeit IM DaF – Unterricht
2. Елена Савова. Равнища на преработване на информацията при четене. Възможни проблеми при четенето на чужд език
3. Милен Шипчанов. Компютърът в чуждоезиковото обучение (Анализ на текста)
4. Милка Хаджикотева. Мултимедийните продукти в обучението по чужд език Прагматико-семиотични аспекти
5. Павлина Стефанова, Елена Савова, Мария Нейкова, Петя Петкова-Сталева. Стратегии и техники за работа с текст
6. Сияна Харизанова. He Who Laughs, Lasts
7. Светлана Ташевска, Светлана Димитрова. Ролята на педагогическото портфолио за повишаване на ефективността на провеждането и оценяването на педагогическа практика по чужд език
8. Станислав Богданов. From Studying to Teach to Learning to Teach. A Self-assessment Approach in Mentoring Primary Student Teachers

 
Раздел “Език и литература”
1. Албена Бакрачева. With or Without Principle: Transcending Transcendentalism. Aesthetic Controversions, Receptional Modes
2. Борис Наймушин. Магическата сила на словото: от Библията и Св. Августин до невролингвистичното програмиране
3. Десислава Зарева. Metaphors in the Bulgarian Press& The Incident in Kerbala-Case Study
4. Мария Ладовинска. Собствените имена на български и на италиански от гледна точка на теорията на превода
5. Теодора Иванчева. Comparative Analysis of Linguistic and Non-linguistic Methods of Projecting News Values in the Newspapers Trud and The Times