facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Годишник на департамента – 2004 г. Сборник “Език, литература, култура”, съставител: доц. д-р Дияна Янкова

2004_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамента – 2004 г. Сборник “Език, литература, култура”, съставител: доц. д-р Дияна Янкова

НБУ – 2004

Годишници

Съдържание:
 

Предговор – Диана Янкова

 

Първа част. Езикознание.
1.Анелия Бръмбарова. Референтност и кореферентност – елементи на свързаността на текста на микроструктурно равнище
2. Велка Харизанова. Присъствието на англицизмите в съвременната немска преса като функция от текста
3. Диего Гонзалес-Гарсия. Terminology: Some Theoretical and Practical Considerations
4. Елена Тарашева. Езиков и реторичен анализ на две политически речи
5. Ирина Георгиева. О семантике предлога в русском и болгарском языках
6. Мариана Христова. Internet-ional Vocabulary
7. Мария Китова – Василева. La ‘verosimilitud relatia’ y los medios de su expression en español
8. Христина Янисова. Маркерът θα- темпоралност и модалност

 
Втора част. Литературознание.
1. Андрей Андреев. Men in Power: Martin Amis’s Yellow Dog
2. Екатерина Григорова. Текст и образ
3. Петя Петкова – Сталева. Разказвам за писателят: Франко Сакети и неговите “Триста новели”
4. Татяна Фед. К вопросу о влиянии русской классики на славянские литературы ХХ века (И. Тургенев и И. Андрич)


Трета част. Език и култура.
1.Борис Наймушин. Библията на крал Джеймс: оригиналът и редакциите през вековете
2. Десислава Зарева. The Intercultural Aspects in Two Teacher Training Programs at New Bulgarian University
3. Диана Янкова. Multiculturalism within a Bilingual Framework

  
Четвърта част. Чуждоезиково обучение
1. Дешка Маргаритова. Игрови дейности в чуждоезиковото обучение за възрастни
2. Елена Савова. Стратегическа компетентност при изучаване и комуникация на чужд език
3. Мария Грозева. Strategien der Textproduction in L3
4. Милен Шипчанов. Видеото в ранното чуждоезиково обучение
5. Милка Хаджикотева. Идентичността и нейната роля в съвременната учебна зала
6. Павлина Стефанова. Стратегии на учене на чужд език
7. Светлана Димитрова-Гюзелева. What does it take to teach a second foreign language?
8. Сияна Христова, Николина Цветкова. Български народни приказки в обучението по английски език в начален курс