facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Годишник на департамента - 2002 г. Сборник "Приложна лингвистика и методика на чуждоезковото обучение обучение"

3-3_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамента - 2002 г. Сборник "Приложна лингвистика и методика на чуждоезковото обучение обучение"

ІV част, НБУ –2003

Научни и учебни издания

Съдържание:

1. Павлина Стефанова - Der Deutschunterricht  in Bulgarien im Wandel
2. Елена Тарашева - Компетенцията за общуване - развитие и перспективи
3. Диана Янкова - US Culture Studies Course Content
4. Елена Савова - Стратегии на четене на чужд език
5. Дора Благова - Чужд език за академични цели или академично учене опосредствано чрез чужд език?
6. Милка Хаджикотева - Усвояване на знания по чужд език в семиотичен план
7. Румяна Петкова - Изборът на учебник и неговата роля в обучението по чужд език
8. Ангел Пачев - The Ethnography of Communication: Historical, Theoretical and Applied Perspectives
9. Анелия Бръмбарова и Теодора Петрова - L'Expression ecrite - comment construire du sens
10. Боримир Кръстев - Морфологичната натовареност на българските фонеми
11. Мария Китова - Reflexiones acerca del yeismo hispanico
12. Цветилена Кръстева - Competence interculturelle et traduction
13. Борис Наймушин – В дебрите на интерпретацията
14.  Петя Георгиева - Aspectsof Poetry Translation
15. Петя Минева - Investigating Neologisms in Computer Termonology in Bulgarian Web Publishing
16. Татяна Фед - "Итальянская новелла" русских модернистов: попьIтка интерпретации
17. Албена Бакрачева - The Wild, the West, the World: the Wild West World or the World Wild West
18.  Росен Велчев - The Temptations, Deceptions and the Moral Victory of the Writer in "The Snows of Kilimanjaro"
19. Венета Сиракова - La maternidad fracasada: la nada entre el deseo de dar vida y la muerte
20. Петя Петкова-Сталева - Разказвачът в една непрекъсната художествена действителност