facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Годишник на департамента - 2001 г. Сборник "Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение"

2002_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамента - 2001 г. Сборник "Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение"

НБУ - 2001

Годишници

Съдържание: 

1. Анелия Бръмбарова - Анализ на текста на приказката на макроструктурно равнище
2. Анелия Бръмбарова - Темпоралната система като елемент на свързаността на текста на приказката
3. Ирена Василева - A note on the 'IVWE' perspective in english and bulgarian academic discourse
4. Мария Георгиева, Милен Шипчанов - Компютърен анализ на текстове
5. Лиляна Грозданова - ESP - motiwation and authenticity
6. Светлана Димитрова - Some genre defining features of travel promoting brochures
7. Даниела Кожухарова - Los feismos en Mario Vargas Llosa у su traduccion al bulgaro
8. Даниела Кожухарова - 'La verdad sobre el caso Savolta1: Verdadera galeria
de veridicos personajes inverosimiles
9. Цветилена Кръстева - Лично, многолично, безлично
10. Цветилена Кръстева - Суперактивност и суперпасивност - фактитив
11. Станимир Мичев - Realizaciones funcionales de los dos imperfectos de subjuntivo en -ra у en -se
12. Мариета Недкова - Evaluation of teacher education programmes
13. Теодора Петрова - Les tests dans l'enseignement du francais langue etrangere
14. Стойна Пороманска - Интерсреренцията на семантично равнище в междинния език на българи, изучаващи новогръцки език
15. Венета Сиракова - Representantes jovenes de la narrativa cubana a finales de los 70 е inicios de los 80. Temas у personajes de sus obras
16. Павлина Стефанова - Входно-изходните равнища на учебния предмет „Чужд език" за българското училище и праговите равнища по английски, френски, немски, испански, италиански и руски език на Съвета на Европа
17. Елена Тарашева - Функционални варианти в българския език на английския неопределителен член
18. Светлана Ташевска - 'I didn't understand a word! ...Or did I?'
19. Антоанита Топалова - Семантични отношения между формално сходни интернационализми и тяхното приложение в обучението по чужд език
20. Милен Шипчанов - Мултимедия в чуждоезиковото обучение
21. Тодор Шопов - Обучението по четене във „Входно-изходно равнище за основното училище