facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

ЕЗИКЪТ В ИНТЕРНЕТ

ezikat-v-internet_184x250_fit_478b24840a

ЕЗИКЪТ В ИНТЕРНЕТ

Мария Грозева

Научни и учебни издания

Доц.дфн. Мария Грозева е преподавател в Нов български университет. Научните й интереси са в областта на съпоставителното езикознание, лингвистиката на текста, социолингвистиката, теорията на превода и психолингвистиката. Това изследване е посветено на промените, които настъпват в езика под влияние на електронната комуникационна среда.Чрез анализа на езиков материал, почерпен от немски и български политически блогове, се потърси отговор на въпроса, как общуваме в интернет. По-близо ли са съобщенията ни там до разговорната реч или носят характеристиките на официалната и полу-официална устна дискусия? Как блогерите компенсират липсващите в електронната комуникация мимика, жест, интонация? Спазва ли се нетикета в мрежата? Книгата е предназначена за читатели, проявяващи интерес към компютърно опосредстваната комуникация.