facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

El "amor a la palab​ra": Las fuentes ​del interes por​ la lengua desd​e la Antiguedad​ hasta finales ​del Renacimient​o = „Любовта към словото" или за изворите на науката за езика. (От древността до края на Ренесанса)

el-amor-a-la-palabra-web_184x250_fit_478b24840a

El "amor a la palab​ra": Las fuentes ​del interes por​ la lengua desd​e la Antiguedad​ hasta finales ​del Renacimient​o = „Любовта към словото" или за изворите на науката за езика. (От древността до края на Ренесанса)

Мария Китова

Изследвания

 

Изследването цели да проследи тънката криволичеща нишка, водеща към Началото. Авторката предприема този опит, за да запълни известна празнота в едно научно направление, което през последните десетилетия гравитира в периферията на интересите на по-младите езиковеди.


В повечето изследвания, посветени на историята на езикознанието, се подчертава липсата на сигурни данни за целенасочен интерес към езика в предисторията на човечеството. Съществуват обаче основания да се допусне, че интересът към езика е почти толкова древен, колкото и самият човек, че още в зората на човешката цивилизация, когато възникват първите форми на писменост, хората са проявявали повече или по-малко осъзнат интерес към езиковите проблеми.


За наличие на интерес към езика говорят красноречиво и първите писмени паметници, възникнали през различни периоди от развитието на съответните цивилизации: да се създаде литература е невъзможно без писменост, а доброто владеене на езика е необходимо условие за сътворяването на вторични кодиращи системи. Филологията възниква във връзка с разчитането и анализирането на древни текстове, което е сигурно доказателство, че литературата и науката за езика са тясно свързани. Водена от подобни убеждения, авторката описва най-представителните литературни произведения, съпътстващи културното развитие на даден народ.

 El «amor a la palabra». Las fuentes del interés por la lengua desde la Antigüedad hasta finales del Renacimiento. Lugo: “ACAX”, 2013.


Монографията представлява своеобразен книжен „римейк” на българската версия на «Любовта към словото». Въз основа на по-богат фактически материал и натрупан опит, испанското издание – съвместно издание на Нов български университет и галисийското Издателство „АХАС” – по същество представлява нова книга, с обогатено и разширено съдържание, насочено към испаноезичната читателска публика.