facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Чуждоезиковото обучение днес: Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова, д.п.н.

eosprod-chujdoezikovoto-obuchenie-dnes_184x250_fit_478b24840a

Чуждоезиковото обучение днес: Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова, д.п.н.

Павлина Стефанова

Сборници

Професор Павлина Стефанова, д.п.н., е специалист по методика на чуждоезиковото обучение. Безпорен е нейният принос за разработването на редица теоретични въпроси, свързани с развитието на чуждоезиковото обучение към неговата индивидуализация, ранното чуждоезиково обучение, многоезичието, европейската езикова политика и прилагането й у нас, междукултурното общуване и подготовката на учители по чужд език. Резултатите от изследванията на проф. Павлина Стефанова са успешно приложени в практиката в написаните в съавторство 17 учебни комплекта по немски език за общообразователното училище.


Сборникът "Чуждоезиковото обучение днес" е посветен на 65 - годишния юбилей на проф. Павлина Стефанова и включва статии на преподаватели от Нов български университет, СУ "Св. Кл. Охридски", ВТУ " Св. св. Кирил и Методий", ЮЗУ "Паисий Хилендарски", ШУ "Епископ Константин Преславски" и университета в Марибор, Словения. В първата част на сборника разработките разглеждат различни аспекти на повишаването на ефективността на чуждоезиковото обучение днес и използването съвременните информационни технологии за тази цел. Във втората част са подредени изследвания в областта на езикознанието, литературата, странознанието и теорията на превода.