facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

CANADA: A VIEW FROM WITHOUT

canada-3web_184x250_fit_478b24840a

CANADA: A VIEW FROM WITHOUT

Научни и учебни издания

Сборникът статии “Канада - поглед отвън” е едно от първите подобни издания у нас на българския клон на Централноевропейската асоциация по канадистика, създаден през 2004 година. През краткия период на своето съществувание тази научна общност от канадисти с голям ентусиазъм и академизъм се изявява в това ново за България изследователско поле. За значителната им творческа активност свидетелстват множеството научни публикации, участия в международни конференции, въвеждането на 12 нови курса в 4 университета, издаването на антология с текстове за работа в курсовете по канадски изследвания и много други дейности. Сега към тези изяви се добавя и настоящият сборник, който представя множество и различни гледни точки към Канада от външни анализатори.
 
Статиите обхващат широк спектър от интересни проблеми, които са групирани според основната си тематика в следните рубрики: история и култура, литература, езикознание и методика на преподаването. Културологичният подход е общ за повечето текстове, независимо от конкретната област на изследване на канадския начин на живот, който се разглежда в тях. Много оптики на четене са събрани на едно място, като се налагат актуални изследователски методики.
 
Книгата действително обогатява търсенето в областта на междукултурната комуникация, още повече че много от статиите са изложени в сравнителен план, разглеждащи най-вече сходни явления в България и в САЩ. Това позволява на интерпретациите да надничат в различни културни пластове и по този начин да се предлагат не отвлечени академични тълкувания, а практически насочени, актуални и разумни търсения за решаване на общи културологични проблеми.
 
Сборникът е двуезичен – на английски и френски, което още веднъж потвърждава стремежа на авторите му да представят един достоверен поглед към многообразието на канадската култура.
 
Александра Главанакова