facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

проф. Мария Георгиева

проф. Мария Георгиева

Мария Георгиева

1948 – 2016

 

Проф. Мария Георгиева създаде една от първите програми по приложна лингвистика в България, предназначена да подготви преподаватели по английски език. Тя приложи своята компетентност в областта на съпоставителното езикознание, анализ на грешките и теории на изучаване на втори чужд език за разработване на специфични педагогически материали, предназначени за българи. От друга страна, научните и интереси в областта на социолингвистиката и по-специално – на глобализирането на английския език в българската действителност доведоха до създаване на академична програма за подготовка на преподаватели, която предизвика голям интерес у нас и в чужбина. Британският съвет допринесе с обучителни курсове за преподаватели в програмата, консултанти от престижни международни организации, литература и гост-преподаватели.

 

Съавтор в колективи, създали едни от първите модерни обучителни системи по английски език, основани на научни изследвания на езика, методиката на преподаване и усвояване на чужди езици. Сред тях е учебникът по английски за средното училите „A World of English“. Тя беше научен ръководител, рецензент и вдъхновител в научната кариера на много англицисти, които поеха пътя на модерното езикознание.

 

Мария Георгиева създаде първообраза на езиковите програми в НБУ – Англицистика, Германистика, Романистика, Италианистика и др. Тя изгради връзката между Института за чуждестранни студенти и Нов български университет, благодарение на което департамент „Чужди езици и култури“ се утвърди като научно и образователно звено в НБУ.