facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Милена Григорова

преп. Милена Григорова

преп. Милена Григорова

Нашата Милена - вдъхновена, търсеща и вдъхновяваща! Преподавател с ясни цели, амбиции и кауза, за която гореше до последния си миг - преподаването и оценяването по чужд език в Нов български университет да е на световно ниво.

 

Милена бе не просто един от идеолозите на общообразователните курсове по чужд език в НБУ, неспокойният й дух постоянно се впускаше в търсене на алтернативи на обучителния процес, които тя често споделяше с колегите си в разговори и в организирани от нея обучителни семинари.

 

Стремежът й към креативност винаги я тласкаше към изучаването на най-новите и нестандартни методи на преподаване, елементи от които се опитваше да прилага в часовете си. Смело направи и първата крачка към електронното и онлайн обучение по чужд език в НБУ.

 

Милена ни остави в наследство своите принципност, перфекционизъм и стремеж да се докарват поетите задачи безкомпромисно и докрай, въпреки горчивината от неразбирането и противопоставянето, които понякога носят със себе си. Остави ни примера си на боец, влизащ битка за своите принципи, въоръжен с неоспорими доводи и докрай отстояващ позициите си.

 

Нашата Милена - топъл, искрен и всеотдаен човек и професионалист!