facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

доц. д-р Анелия Бръмбарова

доц. д-р Анелия Бръмбарова

Нека да кажем последно "сбогом" на нашата колежка и приятелка доц. Анелия Бръмбарова. Дългите години съвместна работа с Анелия като преподавател, ръководител на Катедра Френски език в ИЧС и доцент в НБУ ни дадоха възможност да имаме контакт с компетентен колега и отговорен преподавател. В личен план губим приятелка с фина душевност и тънко чувство за хумор. Светъл път в отвъдното и благодарим, че сподели живота си с нас.

Анелия Бръмбарова е родена на 24.07.1953 г. През 1971 г. завършва 9 ФЕГ София. Веднага след това започва следването си в СУ "Климент Охридски" в специалност "Френска филология" и се дипломира като филолог през 1975 г. От 1976 до 1977 г. е работила като учител по френски език в 22 ЕСПУ „Г. С. Раковски” – София. В периода от 1977 г. до 1999 г. работи като хоноруван асистент в ИЧС – София. Заема щатно преподавателско място след успешно издържан конкурс и след това работи като асистент, ст. асистент, гл. асистент по френски език в ИЧС. От 1992 г. започва да работи и като преподавател в Програма "Приложна лингвистика" към НБУ. Защитава докторска дисертация и придобива степен Доктор през 1989 г., а през 2000 г. става Доцент по приложна лингвистика. От 1999 г до 2019 г. доц. Анелия Бръмбарова работи като доцент по приложна лингвистика в НБУ, като подсигурява теоретичните курсове по морфология, синтаксис на френския език, методика на преподаването на френски език, както и практическо обучение по френски език. Научната й дейност е в областта на лингвистиката на текста и методиката на ЧЕО – френски език – многобройни статии, монографии, студии и учебни пособия.