facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

III КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА КЪС РАЗКАЗ ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК (английски, немски, испански, руски, френски, италиански)

Департамент „Чужди езици и култури“, Нов български университет обявява

 

III КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА КЪС РАЗКАЗ ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК

(английски, немски, испански, руски, френски, италиански)

 

Условия за участие в конкурса В конкурса могат да участват студенти бакалаври. Участниците могат да изберат един от следните два разказа: „Картоненият робот“ от Георги Данаилов и „Връстничка“ от Дияна Тончева. Текстовете за превод може да се намерят съответно на интернет адрес https://chitanka.info/text/35250-kartonenijat-robot и https://liternet.bg/publish30/diana-toncheva/vrystnichka.htm. Конкурсът е анонимен. За тази цел трябва да изпратите три екземпляра на преведения текст в плик, на който е изписано САМО „За конкурса по превод на къс разказ“. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, университет, специалност, курс, e-mail адрес и телефон за връзка. Крайният срок за предаване на преводите е 24.05.2024 г. като се предават или лично или с пощенска пратка на адрес:

 

Департамент „Чужди езици и култури“

201 кабинет, II корпус

бул. Монтевидео 21

1618 София

 

Журито на конкурса е съставено от преподаватели в департамент „Чужди езици и култури“, и „Нова българистика“, които водят лекции и семинари по превод и са дългогодишни преводачи от и на съответния език.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 06.06.2024 г. на интернет страницата на департамент „Чужди езици и култури“ в подменю Актуално https://flc.nbu.bg/bg/aktualno. Победителите ще бъдат уведомени и лично. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени: първа награда от 250 лв. и втора награда от 150 лв. за всеки език.

За допълнителна информация: nharalampieva@nbu.bg или тел.: 02/8110 371.

 

Желаем успех на всички участници.

            

                                     проф. Дияна Янкова, д.н.

             Ръководител на департамент „Чужди езици и  култури“                                                                    

                                    Нов български университет

 

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА КРАТЪК РАЗКАЗ

През май 2024 г. департаменти “Чужди езици и култури” и “Нова българистика” на Нов български университет обявиха конкурс за превод на кратък разказ от български на чужд език (английски, немски, френски, испански, руски) за студенти-бакалаври от НБУ и други университети.

Участниците можеха да избират за превод един от следните два разказа: „Връстница“ от Диана Тончева и „Картоненият робот“ от Георги Данаилов. Поздравяваме всички участници за старанието и добрите постижения.

Преводите бяха оценени от преподаватели по съответните езици от департамент „Чужди езици и култури“ с дългогодишен преводачески опит.

В конкурса взеха участие 36 студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и НБУ. Победители в конкурса са следните участници:

 

Английски език:

Първа награда: Симеон Мариянов Бояджиев, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Втора награда: Йоанна Бойкова Цветанова, СУ "Климент Охридски"

 

Испански език:

Първа награда: Александра Николаева Младенова, СУ "Св.Кл.Охридски"

Втора награда: Мартина Росенова Недкова, НБУ

 

Немски език:

Първа награда: Красимира Панайотова, ПУ "Паисий Хилендарски"

Втора награда: Божидара Каева, ПУ "Паисий Хилендарски"

 

Руски език:

Първа награда не се присъжда;

Втора награда: Алина Чиликина, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Яница Николова, ШУ „Епископ Константин Преславски“

 

Френски език:

Първа награда: Яница Свиленова Цанкова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Втора награда: Кристиана Асенова Господинова, ПУ "Паисий Хилендарски"

 

На 10 юни от 12 ч. в Център за книгата на НБУ ще се проведе тържествената церемония по награждаването на излъчените победители. Ще бъдат връчени (или изпратени по имейл) сертификати за участие в конкурса по превод на къс разказ на всички участници.

 

 

Прикачени файлове