facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА КРАТЪК ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

2022 г.

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА КРАТЪК ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

През м. май 2022 г. департаменти “Чужди езици и култури” и “Нова българистика”, Нов български университет обявиха конкурс за превод на кратък художествен текст от български на чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски) за студенти-бакалаври от български университети. Конкурсът бе посветен на 30-годишнината на филологическите програми в НБУ. Участниците можеха да избират за превод един от следните два разказа: „Орфей“ от Деян Енев и „С дъх на липи, мед и мляко“ от Иво Константинов. В конкурса взеха участие 38 студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“ и други университети, както и от НБУ. Преводите бяха оценени от преподаватели от департаменти „Чужди езици и култури“ и „Нова българистика“ с дългогодишен опит като преводачи от и на конкурсните езици и литературни критици, както и от други утвърдени писатели и преводачи, сред които: Кристин Димитрова – българска писателка и поетеса, изтъкнат преводач на художествена литература с английски език; Калин Ненов – възпитаник на Нов български университет, завършил МП „Писмен и устен превод“ с английски език, автор на художествена литература и преводач. Мирела Иванова – драматург в Народен театър „Иван Вазов“, изтъкната българска поетеса и преводач с немски език. Мария Вутова – награждаван преводач на художествена литература от и на испански език. Победители в конкурса са следните студенти-бакалаври:

Английски език:

Първа награда – Дейвид Кристиянов Георгиев – СУ „Св. Климент Охридски“

Втора награда – Милица Огнянова Димитрова – ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Немски език:

Първа награда – не се присъжда

Втора награда – Неда Тодорова Панайотова – СУ „Св. Климент Охридски“ и Стенли Емануилов Василев - НБУ

 

Испански език:

Първа награда – не се присъжда

Втора награда – Йоанна Миленова Иванчева – СУ „Св. Климент Охридски“

 

Френски език:

Първа награда – не се присъжда

Втора награда – Георги Цветанов Тодоров – ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Руски език:

Първа награда – Илияна Илиева Величкова – ПУ „Паисий Хилендарски“

Втора награда – Гергана Станислава Дочева – ШУ „Еп. Константин Преславски“

 

Церемонията по награждаването на отличените участници се проведе в Галерия „УниАрт“ на 10 юни 2022 г. Наградите на победителите бяха връчени от Заместник-ректора д-р Димитър Трендафилов.

 

 

2023 г.

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА КРАТЪК ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

По инициатива на департамент „Чужди езици и култури“ и с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, през 2023 г. се проведе Вторият конкурс по превод на кратък художествен текст от български автор на английски, немски, френски, испански, италиански и руски език. За участие в конкурса бяха поканени студенти в бакалавърски програми на всички университети в страната. На участниците беше поставена задачата да изберат един от разказите: „Сватбата на брат ми“ от Ваня Константинова и „Силва“ от Северина Самоковлийска и да представят превод на избрания от тях разказ на един от посочените езици. В конкурса взеха участие студенти от всички престижни университети в България, а наградите за отличените с първа и втора награда победители бяха връчени на официална церемония в Галерия „УниАрт“ както следва:

Английски език:

Първа награда – Цветан Ценов – СУ „Св. Климент Охридски“

Втора награда – Ния Антонова – СУ „Св. Климент Охридски“

 

Испански език:

Първа награда – Ива Тодорова, СУ „Св. Климент Охридски“

Втора награда – Преслав Тодоров, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Немски език:

Първа награда – не се присъжда

Втора награда – Цветелина Илиева, ПУ "Паисий Хилендарски" и Виктория Обретенова, ПУ "Паисий Хилендарски"

 

Руски език:

Първа награда – Алина Чиликина – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Първа награда – Владислав Бонев – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

 

Френски език:

Първа награда – Екатерина Миткова – СУ „Св. Климент Охридски“,

Втора награда – Галя Кирова, СУ „Св. Климент Охридски“

Церемонията по награждаването на победителите се проведе на 9 юни, 2023 г. в Галерия „УниАрт“. На отличените участници бяха предоставени парични и предметни награди, връчени от Заместник-ректора д-р Емилия Димитрова.

 

2024 г.

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА КРАТЪК ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

През м. май 2024 г. департаменти “Чужди езици и култури” и “Нова българистика” на Нов български университет обявиха Третия конкурс за превод на кратък художествен текст от български на чужд език (английски, немски, френски, испански, руски) за студенти-бакалаври от НБУ и други университети. Участниците можеха да избират за превод един от следните два разказа: „Връстница“ от Диана Тончева и „Картоненият робот“ от Георги Данаилов. Поздравяваме всички участници за старанието и добрите постижения. В конкурса взеха участие 36 студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и НБУ.

Победители в конкурса са:

Английски език:

Първа награда: Симеон Мариянов Бояджиев, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Втора награда: Йоанна Бойкова Цветанова, СУ "Климент Охридски"

 

Испански език:

Първа награда: Александра Николаева Младенова, СУ "Св.Кл.Охридски"

Втора награда: Мартина Росенова Недкова, НБУ

 

Немски език:

Първа награда: Красимира Панайотова, ПУ "Паисий Хилендарски"

Втора награда: Божидара Каева, ПУ "Паисий Хилендарски"

 

Руски език:

Първа награда не се присъжда;

Втора награда: Алина Чиликина, ЮЗУ „Неофит Рилски“

                       Яница Николова, ШУ „Епископ Константин Преславски“

 

Френски език:

Първа награда: Яница Свиленова Цанкова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий",

Втора награда: Кристиана Асенова Господинова, ПУ "Паисий Хилендарски"

 

На 10 юни, 2024 г., в Центъра за книгата на НБУ се проведе тържествената церемония по награждаването на победителите. Наградите бяха връчени от д-р Емилия Димитрова, заместник-ректор на НБУ.