ДепартаментЧужди езици и култури

Проф. Албена Бакрачева, д.н. (англ. ез.)

Проф. Албена Бакрачева, д.н. (англ. ез.)

e-mail: abakratcheva@nbu.bg

Академична длъжност: професор
Научна степен: доктор на науките
Основни изследователски интереси в областта на: американистиката, американската литература и култура, сравнителното литературознание
Допълнителни изследователски интереси в областта на: философията, литературната теория, историята на киното
Възможности за експертиза в областта на: литературната история и теория, историята на културата, философията
Преподавателски интереси в областта на: американската литература и култура, философията, историята на киното

 

Образование: Английска и българска филология, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Членство в организации: проф. Бакрачева е член на Thoreau Society, USA и член на Изпълнителния борд на Международната асоциация по американистика (IASA)

 

 

Участие в национални и международни проекти:

Fellowship of the John F. Kennedy Institute for North American Studies at the Freie Universitaet, Berlin, Germany (1992);

Fulbright Grant – SUNY, USA (1993-94), USIA Fellowship – Summer Institute on Contemporary American Literature at the University of Louisville, Kentucky, USA (1999);

Многобройни участия в конференции в Европа и САЩ.

 

 

Награди:

През юли 2014 г. в Конкорд, Масачузетс, САЩ проф. Албена Бакрачева, д.н. бе удостоена с Голямата награда „Уолтър Хардинг” за изключителни заслуги в областта на американистиката.

 

 

По-важни публикации:

Близост в различията (1995);

Заложби на отвореността (1997);

Видимост отвъд видимото (2007;

The Call of the Green. Thoreau and Place-Sense in American Writing (2009);

Многобройни статии в български и международни научни издания.

През 2013 г. престижното международно издателство Rodopi публикува книгата й Visibility Beyond the Visible. The Poetic Discourse of American Transcendentalism (Rodopi Publishing House, Amsterdam-New York, NY 2013).

Съставител и преводач на тома Хенри Дейвид Торо „Живот без принцип. Избрани произведения“ (2001 и 2011);

Съставител и редактор на „The Sun Is but a Morning Star. Anthology of American Literature“ (2005);

Съставител и преводач на тома Ралф Уолдо Емерсън „Свръхдушата. Избрани произведения“ (2014).