ДепартаментЧужди езици и култури

Преп. Владимира Петрова (немски ез.)

Преп. Владимира Петрова (немски ез.)

 

e-mail: vpetrova@nbu.bg

 

Име:  преп. Владимира Станкова Петрова – Тинкова
e-mail: vpetrova@nbu.bg
Академична длъжност: преподавател
Основни изследователски интереси в областта на: методика и дидактика на чуждоезиковото обучение
Възможности за експертиза в областта на: проблеми при  обучението  на чужд език при възрастни, стратегии  и техники,  иновативни форми на преподаване  и езикоусвояване 
Преподавателски интереси в областта на: преподаване на немски език на студенти специалисти и неспециалисти, изготвяне  и проверка  на изпитни материали, участие в изпитни комисии, изготвяне на уеббазирани учебни материали,
Образование: 
1997 - 1999 
Магистър - Менижмънт на издателска дейност
MA Publishing,  Donau Universität Krems-Austria
1980 - 1985
Магистър германист - специалист по немска филология и учител по немски език
и литература  СУ “Кл.Охридски
Втора специалност- специалист и учител по  български език илитература
СУ “Кл.Охридски”

Членство в организации:
BDV Bulgarien –Дружество на преподавателите по немски език в България

По-важни публикации:

“ Bulgarien” in “Buchlandschaften - das Buchmarktbuch 2” Verlag Buchkultur Wien / 1998

“Европейското Езиково Портфолио за висше образование
N 35.2002 European Language Council- Model for Learner in Higher Education ” 
сп.” Чуждоезиковово обучение” 1/ 2006