ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Вержиния Велкова (англ. ез.)

преп. Вержиния Велкова (англ. ез.)

e-mail: vvelkova@nbu.bg

Име  преп. Вержиния Велкова
Академична длъжност: преподавател
Научна степен: -
Основни изследователски интереси в областта на: ЧЕО, преподаване на английски на възрастни, лингвистика, културология, политическа коректност
Допълнителни изследователски интереси в областта на: ИКТ за преподаване, европейски образователни проекти, социолингвистика
Възможности за експертиза в областта на: европейски образователни проекти в областта на ЧЕО
Преподавателски интереси в областта на: английски за академични цели, подготовка за сертификати на Кеймбридж, английски за юристи
Образование:
1990 Магистър - английска филология, СУ ''Св. Св. Климент Охридски''
Членство в организации: БАПА
Участие в национални и международни проекти
2015 Бургас,  ICT Rev, Use of ICT in support of Language Teaching and Learning, проект на Европейския център за съвременни езици в Грац, Австрия
2014 Берлин, Германия Проект ''Time as thief and Creative learning approaches''
2014 Краков, Полша Проект ''Fun approach as the motivation factor in adult literacy development”
2013 НБУ, организатор на международно работно ателие IC3T с международно участие  (ИКТ за учители)
2013 Ирландия Diverse Citizenship
2012 Норвегия Проект European Schools Projects -- Crossing Borders to meet global educational challenges through ICT
2010 Вилнюс, Литва "Active Citizenship''
2003 Проект ''My Place, Your Place, Our Place'', Университет Тенеси, САЩ
2003 координатор обучение по английски език Проект ''Обучение на гранична полиция'' - Бургас