ДепартаментЧужди езици и култури

Преп. Теодора Иванчева-Атанасова (англ. ез.)

Преп. Теодора Иванчева-Атанасова (англ. ез.)

e-mail: tivancheva@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: Методика на ЧЕО, сравнително езикознание, медиа знание, културология, превод.

Преподавателски интереси в областта на: съвременни методи в чуждоезиковото обучение

Образование:

2005 г. Магистър – НБУ – Лингводидактика – менторинг в образованието

2000 г. Бакалавър – НБУ – Приложна лингвистика – английски първи език, немски втори език

Членство в организации: BETA

Участие в национални и международни проекти:

2009 г. Девън, Великобритания – Квалификационен курс за преподаватели по английски език. Курсът предлага развиване на разнообразие от методи за преподаване на английски език, обогатява знанията по история, география и култура на Великобритания

1998 г. - Участие в проект „Преподаване на английски език чрез междукултурна компетенция“ – едногодишен проект под ръководствата на Британския съвет целящ да представи българската култура на британски средношколци от държавни и частни училища.

По-важни публикации:

Станкова.М, Иванчева.Т. 2008. ‘Характеристики на темперамента при деца на 3-7 години’; Българското списание по психология

“Comparative Analisis of Linguistic and Non-linguistic Methods of Projecting News Values in the Dailies Trud and The Times”, 2005, годишник на Департамент „Чужди езици и литератури”, НБУ

Ivancheva, Theodora (2011) Deliberate Multimodality of the Newspaper Text (Front Pages – Case Study). Other. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia.

Ivancheva, Theodora (2011) News Values-Revised. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia