ДепартаментЧужди езици и култури

Преп. Слава Черпокова (англ. ез.)

Преп. Слава Черпокова (англ. ез.)

e-mail: stcherpokova@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: Методиката на ЧЕО, интеркултуралност, приложения в ЧЕО, лексилокогия.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Програми за продължаващо обучение, неформално, формално обучение за възрастни, съвременна българска литература

Възможности за експертиза в областта на: Програми за продължаващо обучение, неформално, формално обучение за възрастни, етикеция, разработка на учебни материали  

Преподавателски интереси в областта на: Сугестология, лексикология

Образование:

1989-1994 СУ "Кл Охридски" специалност "Руска филология и Английски език"

1998-1999 НБУ и Британски съвет- ментор в средното училище

Квалификационни Курсове:

2010 Рейкявик, Исландия- Курс за академични преподаватели по програма на ЕИП

2012-2013 "Promoting Global Citizenship Education through Digital Story Telling" distance course Comenius,LLL

2014 Вайле, Дания "Борба с неграмотността чрез развиване на дигиталнаи умения“2015 г.

2002 Мейфлауър Колеж, Плимут "Методика на Преподаване на Английски език" Курс по програмата Коменски

Членство в организации:

Член на Асоциация на съвременните читалища

Участие в национални и международни проекти:

2014-2016 “Seam Erazmus project+”обучение на възрастни чрез мобилност

2011 Ателие“ Грундвиг“ Междукултурни компетенции за Имигранти- Фарам, Великобритания

2005 лятната школа “Sharing and caring”по програма на Юнеско.

2003 Проект по програма Грундвиг“ Самооценяване и оценяване на неформалното обучение, Ларнака Кипър

Публикации

2012 "Transculturalism on everyday basis" conference Multiculturalism and/or Transculturalism - Department of Letters and Foreign Languages, Hyperion University, Bucharest, June 6-7

2012 "Values in Lesson Planning.What Do We Really Gain?" "Language, Literature, Values 2012",Filosofski Fakultet Nis

2011 “Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения” -Конференция на БСУ 24-25 юни 2011  

2010 БАПА конференция "Active citizenship and FLL" V Velkova, S Tcherpokova

2010 The Polytechnic University of Bucharest, Румъния - Конференция LANGUAGE, CULTURE AND CIVILIZATION. The dialogue of ideas

'Small talk-theoretical models "В Велкова,С Черпокова

Творчески изяви:

Участия в конференции - 2013"Study visit lecturer CEDEFOP group 207 " Digital Instruction for Personalization in ICT3 Dvolver, Bambuser, Vocaroo"June 23-28th, НБУ