ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Симона Георгиева-Бали (англ. ез.)

преп. Симона Георгиева-Бали (англ. ез.)

e-mail: s.bali@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Възможности за експертиза в областта на: тестиране, презентационни умения, проектна работа, писмен превод, обучение на студенти с дислексия, творческо писане

Преподавателски интереси в областта на: съвременна методика на чуждоезиковото обучение, тестиране, презентационни умения, преподаване на чужд език на студенти с дислексия, творческо писане

Образование:

1982-1987 г.; 114 АЕГ „Лиляна Димитрова“ , София

1987-1992 г. ; Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св.Климент Охридски” , Магистър по английска филология

Практически английски език, лингвистика, теория и практика на превода,

английска и американска литература, сравнително езикознание, методика на преподаването

на чужд език, педагогически стаж

 

Членство в организации:

Член на БАПА (Българска асоциация на преподавателите по английски език) и на ОПТИМА (Българска асоциация за качествени езикови услуги)

Участие в национални и международни проекти:

2011 -2013 г. Участие в международен проект ISQALE Grundtvig Project от името на НБУ с координатор ОПТИМА / http://www.optima-bg.org/node/364

2013 -2015 г. Участие в международен проект QATrain Grundtvig Project от името на НБУ с координатор ОПТИМА / http://www.optima-bg.org/node/492

По-важни публикации:

Момчилова, М., Бали С., Adapt, Adopt and Become Adapt, том 17 на Годишника на ДЕО-ИЧС към СУ „Св. Климент Охридски“, 2011 г.

 

Момчилова, М., Бали С., Extensive Reading: The Dynamics of Reading for Pleasure and Language Acquisition, том 17 на Годишника на ДЕО-ИЧС към СУ „Св. Климент Охридски“, 2011 г.

Зарева, Д., Бали, С. (2008), Words don’t come easy…but should we really enjoy the silence, в “ Bulgarian English Teachers’ Association Conference Proceedings, 2005, 2006, 2007”, ISSN 1311 7351

 

Работни ателиета и семинари:

 

2013 – The Cook Book Nook уъркшоп за творческо писане; 2012 - The Signs in Our Life уъркшоп за интегриране на видео материали в преподаването на чужд език съвместно с преп. Анотния Иванова; 2010 – New English File – Never Ending Fun – по покана на Bookhouse JSC – изключителен представител на OUP за България; 2009 - A Little Thought from Each of us. A Big Difference for Everyone…- уъркшоп съвместно с преп. Анотния Иванова ; 2008 - “Междучасията в университета” – с есе на тема Анатомия на междучасието; 2007 - Трета зимна школа на Департамент ЧЕО – с доклад на тема Изграждане на екип чрез групова работа по проект ; 2006 - Управление на качеството в чуждоезиковото обучение; 2006 – Създател на Клуб на говорещите английски – English Speaking Club “ESCape”. От пролетния семестър на учебната 2005/2006 година клубът се събира регулярно на две седмици и организира различни изяви. В рамките 2005-2007 год. успяхме да осъществим сбирки на следните теми: St. Patrick’s Day Celebration, The Scottish Connection, Karaoke Party, When All the World Was Disco, Culinary Journey, Escape into the Arts, Halloween, Thanksgiving Day.; 2006 - Съорганизатор на Зимна школа на департамент „Чуждоезиково обучение” – Качество на чуждоезиковото обучение и участие с два доклада на тема „Отчет за проведените методически посещения през есенния семестър на учебната 2005/2006 година” и представяне на Kонцепция за създаване на Клуб на говорещите английски в НБУ – ESCape; 2006 - Българската следа. Сугестопедията на д-р Лозанов и мястото и в чуждоезиковото обучение; 2005 - Устна презентация. Пътека към успеха; 2005 - Портфолио. Задачи за самостоятелна работа с цел овладяване на чужд език; 2005 – Съорганизатор на Зимна школа на департамент „Чуждоезиково обучение” – Аспекти на преподаването в общообразователните курсове по чужд език; 2005 - Do You Sing English?Ролята на песните в обучението по чужд език; 2005 – Self-Access: Какво, защо, как?; 2004 – Проект за „Център за самостоятелна подготовка” – Self-Access Centre

 

Обществена дейност: 2008 – 2012 г. - Директор на ООК по чужд език