ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Росица Иванова (англ. ез.)

преп. Росица Иванова (англ. ез.)

e-mail: rossihristova@abv.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: превод на обществено-политически и юридически текстове, преподаване на английски език за академични и специфични цели / в областта на политическите науки/

Допълнителни изследователски интереси в областта на: канадистика

Възможности за експертиза в областта на: всички нива на изпитите на Кеймбридж- FCE, CAE, CPE ,IELTS, както и изпитът на Кеймбридж ILEC за юристи

Преподавателски интереси в областта на: академичен английски и терминология в областта на политическите науки и международните отношения

Образование:

Октомври 1994 – Юли 1999 - Магистър

СУ “Св. Климент Охридски” , Английска филология

Септември 1989 – Май 1994

ГПЧЕ ”Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Хасково

Членство в организации: Централноевропейска асоциация по канадистика

По-важни публикации: English for Political Science –учебник, изд. НБУ 2015