ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Ралица Митева (англ. ез.)

преп. Ралица Митева (англ. ез.)

e-mail: ralicami@abv.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, тестиране

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: използването на информационни технологии в чуждоезиковото обучение

 

Възможности за експертиза в областта на: съставяне на тестови материали за проверка и оценка на знанието по английски език

 

Преподавателски интереси в областта на: чуждоезиково обучение, съставяне на тестови материали

 

Образование:

Магистър Английска филология - СУ „Св. Климент Охридски”,

Магистър Международни икономически отношения - УНСС