ДепартаментЧужди езици и култури

Преп. Нора Кръстева (немски ез.)

Преп. Нора Кръстева (немски ез.)

 

e-mail: nkrasteva@nbu.bg

 

Име:  Нора Николаева Кръстеваe-mail: nkrasteva@nbu.bg
Академична длъжност: преподавател
Основни изследователски интереси в областта на: Методика на преподаване на чужд език; Превод
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Електронно обучение; Междукултурните аспекти в преподаването на немски език за българи
Възможности за експертиза в областта на: Методика на преподаване на чужд език; Разработване на университетски курсове и учебни материали по немски език; Изпитни и учебни материали по немски като чужд език
Преподавателски интереси в областта на: Съвременни методи за преподаване на немски език за Академични цели;  Превод
Образование: Немска филология" в Софийски университет "Св.Кл.Охридски".

Членство в организации: Дружество на преподавателите по немски език в България
По-важни публикации:
Кръстева, Сърчелиева Musik im Deutschunterricht", списание „Чуждоезиково обучение”, бр. 4-5, 2010 г.
Кръстева “Interaktives und autonomes Lernen mit HotPotatoes”, BDV Magazin, декември 2011 г.
Кръстева, Сърчелиева „Das virtuelle Klassenzimmer – Herausforderungen für den Lehrer und Lerner“, Чуждоезиковото обучение днес, юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова, Издателство на НБУ, 2013 г.
Кръстева, Сърчелиева, Stationennlernen - ein Weg zum effizienten Unterricht, Езикът наука и култура, юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева Минкова, Издателство на НБУ, 2014 г.