ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Милена Григорова (англ. ез.)

преп. Милена Григорова (англ. ез.)

e-mail: mgrigorova@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: преподаване на чужди езици, оценяване, използване на ИТ в ЧЕО

Допълнителни изследователски интереси в областта на: преподаване на превод

Преподавателски интереси в областта на: преподаване на английски език, подготовка за изпити, специализирано обучение

Образование:

1982 -1988 – Английска филология, Софийски университет „Климент Охридски”, Факултет за класически и нови филологии.

Участие в национални и международни проекти:

2006 ENLTA Project (European Network for Language Testing and Assessment), funded by the European Commission from 2003 to 2005 to create EALTA