ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Мария Гаргова (англ. ез.)

преп. Мария Гаргова (англ. ез.)

e-mail: mgargova@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни непрофесионални интереси в областта на: психолонгвистика, социолингвистика, културология

Преподавателски интереси в областта на: чуждоезиково обучение, мултимедия в ЧЕО, комуникативен подход в ЧЕО

Образование:

1997-2003 г. гр. Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

специалност Английска филология, степен магистър

1992-1997 г. гр. Казанлък, ПМГ „Никола Обрешков“, профил Биология