ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Мария Ганчева (англ. ез.)

преп. Мария Ганчева (англ. ез.)

e-mail: mgancheva@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: когнитивна лингвистика, превод

Допълнителни изследователски интереси в областта на: приложна лингвистика

Преподавателски интереси в областта на: преподаване на английски като чужд език, превод, лингвистика

Образование: СУ "Св. Климент Охридски", магистър по Английска филология

Награди:

- Обучение в Университета на Рейкявик със стипендия за индивидуална мобилност по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“, компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал във висшето образование и науката“ на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, 2014 г.

По-важни публикации:

1. Димитрова, С., А. Багашева, М. Ганчева, М. Тренчева-Николова, А. Николова, Примерни тестове за олимпиадата по английски език VIII-XII клас, Пловдив, Летера, 2011, ISBN 978-954-516-945-8.

2. Димитрова-Гюзелева, С., Е. Панчева, М. Ганчева, М. Тренчева-Николова, С. Делибеева, Примерни тестове за олимпиадата по английски език VIII-XII клас, 2012 г., Пловдив, Летера, 2012, ISBN 978-954-516-980-9.

Обществена дейност:

- Участие в национална комисия на МОН за провеждане на олимпиадата по английски език - разработване на тестови задачи за областния и националния кръг на олимпиадата по чужд език за средните училища (10. клас) - 2010-2012 г.