ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Маргарита Хаджиниколова (англ. ез.)

преп. Маргарита Хаджиниколова (англ. ез.)

e-mail: mhadjinikolova@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: методика на преподаване на чужд език

Допълнителни изследователски интереси в областта на: теория и практика на превода

Възможности за експертиза в областта на: методика на преподаване на чужд език, превод на специализиран текст от и на английски език

Преподавателски интереси в областта на: методика на преподаване на английски език

Образование:

1984 г.- Магистърска степен Английска филология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”; втора специалност – руски език; специализация “Преводач”

1978 г. University of London, General Certificate of Education – Ordinary Level,/ матура по английски език, математика, химия, география, биология и руски език/

 

Членство в организации: IATEFL

Участие в национални и международни проекти:

2014 г. Участие като обучител в Проект на Министерството на образованието и науката № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, тема: „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

2013 г. Участие като обучител в Проект на Министерството на образованието и науката № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, тема: „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

2013 г. Участие в Работно ателие, програма Грюндвиг "Digital Dishes Workshop" Watershed Cultural Cinema and Digital Creativity Centre, Бристол, Великобритания

 

2013 г. Участие с доклад - М. Хаджиниколова, С. Черпокова, тема “Digital Instruction for Personalization“, в международен форум - Учебна визита, Cedefop - Study Visits, ICT3 (Information and Communication Technology for Teacher Trainers, group No 207) 25.06.2013, НБУ

 

2012 г. Участие в проект на МОМН BG0057 с индивидуална схема за мобилност на Финансовия механизъм на ЕИП за курс „Английски език за университетски преподаватели” в Университета Рейкявик”, Исландия

По-важни публикации:

Превод на книги:

* Хаджиниколова М. , прев. от английски Кратка история на почти всичко, Бил Брайсън; Сиела, 2005; 504 стр.

 

* Хаджиниколова М. , прев. от английски , Корумпирани градове: Практически наръчник за оздравяване и превенция, Робърт Клитгард, Р. Маклейн-Абароа, Х. Л. Парис, Сиела, 2006; 167 стр.

 

* Хаджиниколова М., прев. от английски, Прегорели филийки и други житейски философии, Тери Хачър, Сиела, 2007; 234 стр.