ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Ива Митрева (англ. ез.)

преп. Ива Митрева (англ. ез.)

e-mail: imitreva@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: Американска литература

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Британска литература

Възможности за експертиза в областта на: Лексикология

Преподавателски интереси в областта на: Чуждоезиково обучение – специализирана подготовка за сертификатните изпити на Кеймридж

Образование: Нов Български Университе

2004 г. Магистърска степен – Американска и Британска литература;

1998 г. Бакалавърска степен - Приложна лингвистика.

Членство в организации: BETA - ITEFL

Участие в национални и международни проекти:

2004 г. Университета в Мачерата – Международен симпозиум по американска литература