ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Гергана Стоилова (англ. ез.)

преп. Гергана Стоилова (англ. ез.)

e-mail: gstoilova@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: лингводидактика, методика на чуждоезиковото обучение

Допълнителни изследователски интереси в областта на: езикознание и литература

Възможности за експертиза в областта на: изготвяне на тестове и тестови задачи за общообразователните изпити по чужд език на нива А1, А2, В1, В2, С1

Преподавателски интереси в областта на: приложение на съвременните информационни технологии в обучението по чужд език; интерактивни форми на тестуване и електронно обучение

 

Образование:

1992 – 1997 Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, специалност Английска филология; Магистър

По-важни публикации: 'Exploring a new literary form in ELT – the Haiku approach',

списание Чуждоезиково обучение , бр. 4-5 (2010)

Творчески изяви (изложби и др.): Организиране и участие в практически семинари и демонстрации в департамента