ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Галина Величкова (англ. ез.)

преп. Галина Величкова (англ. ез.)

e-mail: gvelichkova@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: теория и практика на превода, художествен превод (практика и преподаване), чуждоезиково обучение;

Допълнителни изследователски интереси в областта на: превод на специализирани текстове (практика и преподаване), методика на чуждоезиковото обучение на възрастни; използване на информационни технологии в чуждоезиковото обучение, електронно и комбинирано обучение, съпоставително езикознание, многоезичие и езикови политики, развиване на презентационни умения и умения за участие в дебати и дискусии;

Възможности за експертиза в областта на: чуждоезиково обучение на възрастни, преподаване на английски език за специални цели;

Преподавателски интереси в областта на: английски език, английски език за специални цели (икономика, финанси, право), писмен превод (художествена литература и специализирани текстове), презентационни умения, умения за участие в дебати и дискусии;

 

ResearchGate profile Galina_Velichkova Профил в Researchgate.net

Academia.edu Profile Galina Velichkova Профил в Academia.edu

 

Образование:

2014 г., Нов български университет: образователна степен: Магистър; специалност: Филология; специализация: Учител по чужд език на възрастни.

Защитена магистърска теза на тема: „Развитие на уменията за монологично устно изложение на английски език”;

2008 г., Софийски университет „Климент Охридски”: Магистърска програма: „Британска и американска литература”;

2005 г., Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”: образователна степен: Бакалавър; специалност: Английска филология; професионална квалификация: Учител;

2002 г., Икономически университет Варна, образователна степен: Бакалавър, специалност: Счетоводство и контрол;

Участие в национални и международни проекти:

2013 г.: “Участие в международна конференция Ecology of Translation: Interdisciplinary Research and Perspectives”, Тюмен, 4-5 октомври 2013 г., във връзка с договор между НБУ и Тюменски държавен университет – член на колектив;

2010 – 2012 г.: „MULTEMO Leonardo Da Vinci” – сътрудник;

2004 – 2005: Асоциация за икономическо образование в България – сътрудник;

По-важни публикации:

Статии:

A Course Model for Developing Oral Presentation Skills of Advanced level Foreign Language Students. Modes of Application in Interpreter Training (p.85) in: Proceedings of International Conference on Translation Studies "Ecology of Translation: Interdisciplinary Research and Perspectives", October 4-5, 2013 Tyumen, Russia. - 275 p., ISBN: 978-5-9904075-5-8

 

Модель курса по развитию умений устной презентации для изучающих английский язык как иностранный на продвинутом уровне; стр.187, в: Вестник ПНИПУ; Проблемы языкознания и педагогики. № 8 (50), Редактор и корректор Е.И. Хазанжи; Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета.

 

Incorporating a Course Model for Developing the Oral Presentation Skills of Advanced Level Learners of English as a Foreign Language into the Language Courses (p.52), в „Езиковото обучение днес - защо, за кого и как?” Сборник с доклади от кръгла маса, 2013 г.,

Издателство „Наука и Икономика”, ИУ- Варна; ISBN 978-954-21-0669-2

 

Творчески изяви:

Преводи:

„Морската Дама“, Маргарет Драбъл, ОКСИАРТ, София, 2009 г.

„Като приятел“, Форест Гандър, АЛТЕРА, София, 2010 г.

„Спа декамерон”, Фей Уелдън, ОКСИАРТ, София, 2011 г.

„Ще бягаш ли с мен?”, Давид Гросман, АЛТЕРА 2013 г.

„Защо Чък отказа да излезе от колата”, Уилям МакКийн, сп. „Съвременник”, бр. 4, 2014 г.

„Биографичен речник на неуспелите писатели”, Крис Роуз, сп. „Съвременник”, бр.1, 2015 г.

„Червената нишка”, Давид Гросман, АЛТЕРА, София, 2015 г.

Редакции:

Scandinavia and the Balkans. Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe” (предстои публикация) – редакция на превода от български на английски език.