ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Галин Георгиев (англ. ез.)

преп. Галин Георгиев (англ. ез.)

e-mail: gatatka@yahoo.com

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: американска литература

Допълнителни изследователски интереси в областта на: чуждоезиково обучение

Възможности за експертиза в областта на: американска литература, постмодерна литература

Преподавателски интереси в областта на: лингводидактика, творческо писане

Образование: 2000 г. – Софиийски Университет „Климент Охридски”, спец. англицистика и американистика, магистър

По-важни публикации: „Реконструиране на романа „Безкрайна Шега” на Дейвид Фостър Уолъс: възпрепятствана комуникация, параноя и метафизична празнота” – майски четения дни на науката 2013 (съюз на учените в България, клон Велико Търново)