ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Боряна Кирилова (англ. ез.)

преп. Боряна Кирилова (англ. ез.)

e-mail: bmetodieva@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, езикознание, усвояване на родния и чужд език, разработване на учебни материали, проверка и оценка на знанията по чужд език.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: социо и психо лингвистика.

Възможности за експертиза в областта на: изработване, редактиране и експертна оценка на тестови материали за оценка на владеене на английски език, експертна оценка на учебни материали и системи.

Преподавателски интереси в областта на: общ английски език, практическа и теоретична граматика и лексикология, развиване на уменията за четене, писане, слушане и говорене на английски език.

Образование:

2014 г. Сертификат TESOL/TEFL (онлайн курс); Global Leadership College, Онтарио, Канада

2000 г. Магистърска степен по специалност „Приложна лингвистика и педагогика на обучението по чужди езици” с професионална квалификация Учител по английски език; Нов български университет, София

1998 г. Бакалавърска степен по специалност „Педагогика на обучението по английски и немски език” с професионална квалификация Учител и втора специалност „Приложна лингвистика” с втора професионална квалификация Преводач по английски и немски език; Нов български университет, София

1993 г. Средно образование; Английска езикова гимназия „Гео Милев”’ гр. Русе

Участие в национални и международни проекти:

1997 г. Участие в проект на Британски Съвет, България и Университета в Дърам, Великобритания, „Преподаване на междукултурна компетенция” за студенти – учители по английски език и география”. Проектът включваше разработване и преподаване на уроци за българската култура на ученици от средните училища във Великобритания.