ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Боян Николов (англ. ез.)

преп. Боян Николов (англ. ез.)

e-mail: bnikolov@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: преподаване на английски език

Допълнителни изследователски интереси в областта на: поп музиката

Преподавателски интереси в областта на: общ практически английски език

Образование: 2001 г. СУ „Св. Климент Охридски“</