ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Бойко Аламанов (англ. ез.)

преп. Бойко Аламанов (англ. ез.)

e-mail: balamanov@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Възможности за експертиза в областта на: Американски стандартизирани тестове, TOEFL

Преподавателски интереси в областта на: Международни сертификати на английски език

Образование:

1981-1987 г.- СУ Климент Охридски, английска филология

1974-1979 г.- Английска езикова гимназия, София