ДепартаментЧужди езици и култури

Преп. Ангелина Христанова (англ. ез.)

Преп. Ангелина Христанова (англ. ез.)

e-mail: achristanova@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

 

Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение и усвояването на чужд език

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Познавателни процеси, когнитивна психология и лингвистика, методи и начини на оценяване

Възможности за експертиза в областта на: експертна оценка и редактиране на тестовете за общообразователния изпит по чужд език и участие в изпитни комисии.

Преподавателски интереси в областта на: интерактивни методи на обучение и оценяване, изготвяне на учебни и изпитни материали, самостоятелно обучение.


Образование:

1999/2000 - участие в магистърска програма - Когнитивна наука и експериментална психология - Нов български университет, София

 

1983 - магистър по „Английски език и литература”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”; втора специалност – психология

 

1972 - Certificate of Education - Sarah Siddons Comprehensive , Лондон

1969 - Certificate of Education - Green Lane School,Surrey, Лондон

 

Специализация:

2009 - Kypc “In-Service Methodology, Language and Culture Course”, Барнстъбъл, Северен Девън, Великобритания

 

По-важни публикации:

Съставяне на материали за помагало по английски език – НБУ 2010 (за Обучение за подобряване на чуждоезиковите умения по английски език на преподавателите от висшите училища в Република България);

Изготвяне изпитни материали за ДО в НБУ и филиалите на НБУ 2010;

Авторски материали за целите на електронното онлайн обучение (http://e-edu.nbu.bg);

IF (or ‘Impressions from Devon’) - February 2010 Newsletter – SOL Devon, England;

Превод - “The Woods of the Dandelion.” (1988/94), “Innocent Entities” Д. Стефанов;

Първа международна конференция на българския клон на IATEFL в България. (в съавторство с доц. д-р. Елисавета Бояджиева), Чуждоезиково обучение, кн.2., 1991, сс. 59 – 64.