ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Ангел Рундалиев (англ. ез.)

преп. Ангел Рундалиев (англ. ез.)

e-mail: arundaliv@nbu.bg

Академична длъжност: преподавател

Основни изследователски интереси в областта на: проблеми при изучаването на английски език от българи

Преподавателски интереси в областта на: изучаването на английски език от българи

Образование:

1980 г. СУ „Климент Охридски“, английска филология

1974 г. 114 АЕГ „Лиляна Димитрова“, София

По-важни публикации:

„Извънезикови фактори, влияещи на изучаването на английски език като чужд“, сп. Чуждоезиково обучение

„ Овладяването на маркера “s” за мн.ч., за притежание и за 3л.ед.ч. в сегашно просто време от възрастни, изучващи английски език“, сп. Чуждоезиково обучение