ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Андрей Андреев (англ. ез.)

преп. Андрей Андреев (англ. ез.)

e-mail: aandreev@nbu.bg

Академична длъжност: главен асистент
Основни изследователски интереси в областта на: съвременна англоезична литература
Допълнителни изследователски интереси в областта на: практически превод, междукултурни отношения
Преподавателски интереси в областта на: съвременна англезична литература, практически превод, междукултурни отношения

 

 

Образование:

от 2013 г. – докторантура в областта на съвременната английска литература към НБУ

1990 – СУ „Св. Климент Охридски“, английска филология

 

 

Членство в организации:

Централноевропейска асоциация за канадски изследвания – председател на българския клон

Българско дружество за британски изследвания – член на управителния съвет

 

 

Участие в национални и международни проекти:

2012 г. – „Канада на осем езика“, организиран от ЦАКС

2011 г. – „Литературен конкурс за средношколци от цяла България, изучаващи английски език“, организиран от МОН и НБУ

2010 г. – „Централноевропейската диаспора в Канада“

 

 

По-важни публикации:

2005 г. – А. Андреев, Св. Димитрова-Гюзелева, Д. Маргаритова-Иванова: „Английски език за начинаещи”, Център за дистанционно обучение, Нов български университет

2007 г. – А. Андреев: Picking through the Pieces: Carol Shields’s Unless, сборник Canada: A View from Without

2007 г. - А. Андреев: Thirteen Steps Down: Labors Lost, or Quintessential Ruth Rendell, сп. „Чуждоезиково обучение”, бр. 4

2008 г. - А. Андреев, Д. Янкова: „Конкурс по писмен превод към Европейската комисия: организация, критерии за оценяване, анализ на грешките”, сп. „Съпоставително езикознание”, бр. 3

2009 г. - А. Андреев., Д. Янкова: Cross-cultural Identity: the Canadian experience, годишник на Българската асоциация по британски изследвания

2010 г. – А. Андреев: The Serial Killer Thriller, and Ruth Rendell’s Contribution to the Subgenre, сп. „Чуждоезиково обучение”, бр. 5

2012 г. – А. Андреев: Translation of Canadian Literature in Bulgaria: Changes in Editors’ Choices, сборник Canada in Eight Tongues

 

 

Обществена дейност: Координатор по програма Еразъм+ към департамент „Англицистика“